Ankara Barosu Trafik Sigortası'na Getirilen Yeni Şartlar İçin İptal Davası Açtı


Sigorta_Genel_Şartları.jpg

Ankara Barosu Başkanlığı, 1 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği'nde yer alan 31 hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay Başkanlığı'na sunulan dava dilekçesinde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca hazırlanan Tebliğ'de yer alan ve sigorta şirketlerinin lehine, sigortalıların aleyhine düzenlemeler içeren 31 hükmün, Anayasa, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Avukatlar Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu.

Ankara Barosu'nun iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istediği hükümler arasında, trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin ailelerine ödenen destek tazminatının kaldırılması; kazalarından zarar görenlere sigorta şirketlerince ödenen tazminatların azalmasına neden olan yeni tazminat hesaplama yöntemleri ile mevzuatta belirlenen sınırın üzerinde alkollü araç kullananların neden olduğu kazalarda meydana gelen zararların sigortalıya rücu edilmesine ilişkin düzenlemeler var.

İptali istenen diğer bir hüküm ise Tebliğ'de yer alan "Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır" cümlesi. Ankara Barosu, Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı olan bu düzenlemenin iptali için Danıştay'dan itiraz yoluylaAnayasa Mahkemesi'ne başvurmasını talep etti.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu MaliSorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği'nin, sigorta şirketlerinin trafik kazalarında zarar gören sigortalılara daha az tazminat ödemesini sağlamak amacıyla çıkartıldığını söyledi.

Hakan Canduran, "Söz konusu tebliğ, sigorta şirketlerinin lehine, araç işleten ve veya trafik kazalarının mağduru olabilecek 77 milyon vatandaş ile milyonlarca tüzel kişinin aleyhine düzenlemeler içeriyor. Ankara Barosu olarak, bu düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic