Geçici İşgöremezlik Tazminatı


Geçici İşgöremezlik-2.jpg

Trafik kazası neticesinde yaralandığınızda, tedavi gördüğünüz rapor ve belgeler ile kanıtlanabiliyorsa cismani zarar kapsamında çalışamadığız süreler ile sınırlı olan geçici işgöremezlik zararınızın ve fonksiyon kaybına uğrayarak çalışma gücünüzün bir kısmını kaybetmeniz halinde de sürekli işgöremezlik zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz..


Eğer geçici işgöremezlik tazminatı talebinde bulunduysanız, buna ilişkin dosya içerisinde geçici işgöremezlik süresini tespit eden bir rapor bulunmamakta ise hastanaye giriş ve taburcu olduğuz tarihler belli olmakla birlikte tedavinizin ileriki tarihlerde de devam ettiği evraklardan anlaşılmakta ise geçici iş görmezlik süresinin hastaneden taburcu olma tarihinden sonraki tarihlere kadar uzama ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda Adli Tıp Uzmanı Uzmanı bir bilirkişiden geçici işgörmezliğe ilişkin bir rapor alınmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bu durumda dosyanın bilirkişiye tevdii ile geçici işgörmezlik süresinin tespitine karar verilmesi uygun olacaktır.


Geçici işgöremezlik süresince kişi % 100 tam malül sayılmakta, hastalık kısmen şifa bulursa bu tarihin hitamından itibaren maluliyet oranına göre meslekte kazanma gücü kaybı açısından hesap yapılmaktadır. Meslekte kazanma gücü kaybı hesaplaması, yerleşik uygulamalar doğrultusunda işlemiş ve işleyecek dönem olmak üzere iki bölüm halinde hesaplanmaktadır, İşleyecek dönem hesabında ise yerleşik yargı kararları doğrultusunda hesaplanacak tazminat 1/Kn metoduna göre hesaplanmaktadır. Bu metod göz önüne alınarak aktif dönem sonuna kadar her yıl için % 10 artırılacak ve hesaplama tarihi itibariyle yine her yıl için ayrı ayrı iskonto edilerek peşin değeri bulunmaktadır. Hesaplamada 1/Kn formülünden istifade edilerek bulunan sabit katsayılardan yararlanılarak peşin değer tespit edilerek temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmektedir.

#text

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic