top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 

Hukuk büromuz herbiri alanında uzman avukat ve hukuk yardımcıları ile aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir.

 

  • Sigorta Hukuku Davaları

  • Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuruları

  • Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

  • İş Hukuku Davaları

  • Kamulaştırma Davaları

  • Sağlık Hukuku Davaları

  • Ticaret Hukuku Davaları

  • Medeni Hukuk Davaları

  • İcra Hukuku Takip ve Davaları

SİGORTA HUKUKU DAVALARI
 

Ülkemizde genelde Kasko sigortası ile tanınan sigorta hukuku son yıllarda sorumluluk sigortalarıyla önem kazanmaktadır. Gelişen ekonomiyle birlikte insanların malvarlıklarını koruma ve güvenceye alma ihtiyacı da artmaktadır. Gerek ticari işletmeler gerek se şahıslar malvarlıklarını ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarını sigortalatmak ihtiyacı içerisindedir. Genellikle  sigorta yaptırırken sigorta sözleşmesi yani sigorta poliçesi uzman bir sigortacı tarafından incelenmeksizin sigorta yapıldığından, hasar yani risk gerçekliğinde uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Hukuk büromuz, sigorta hukukundaki tecrübe ve  bilgi birikimi ile  uyuşmazlıkları en kısa sürede, en az maliyetle sonuçlandırmayı hedeflemekte ve bu konuda başarılı sonuçlar almaktadır.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde  artan nüfus ve yükselen hayat standardı ile birlikte her gün trafiğe çıkan araç sayısında artış  dikkat çekmektedir. Fakat sürücülerin bilinçsizliği, yeterli eğitim almadan trafiğe çıkmaları, trafik kurallarına uymak konusundaki özensizliğimiz, yol kusurları, alkol ve bunun gibi sebepler nedeniyle ülkemizde her gün onlarca yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana gelmektedir. Meydana gelen trafik kazaları nedeniyle birçok insan yaşamını kaybetmekte, birçoğu da sakat kalmaktadır. Ülkemizde maalesef birçok insan hukuki haklarını yeterince bilmediğinden, trafik kazaları nedeniyle uğradığı zararların talep etmemekte veya etse bile tamamını alamamaktadır

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURULARI

5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Hukuk Büromuz Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde  yaptığı başvurularda sigorta hukukundaki uzmanlığı ile hızlı ve  başarılı sonuçlar almaktadır.

İŞE İADE DAVALARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir. Böylece iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. maddeleri ile işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Ayrıca İş Kanunu madde 116 uyarınca, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na kıyas yoluyla uygulanacaktır. Bu durumda, Basın İş Kanunu kapsamına giren gazeteciler de iş güvencesinden faydalanabilir hale getirilmişlerdir. Ancak tüm bu olumlu düzenlemelere rağmen, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında kalan ve iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesinden faydalanamamaktadır.

bottom of page