top of page

Bakıcı Gideri Tazminatı Nedir?

 

Bakıcı giderleri bir sağlık harcamasıdır ve tedavi giderlerinden sayılmaktadır. Bu nedenle tedavi teminatı kapsamındadır. Trafik Poliçesinde yer alan teminatlar bu zararımızı karşılayacağından Sürekli Maluliyet Zararımız Kapsamında yer alan Teminat Limitinden bağımsızdır. Kaza tarihindeki Sürekli Maluliyet Teminatının tamamını sigorta şirketi ödemiş olsa dahi, sağlık giderleri teminatı kapsamında yer alan teminat limiti dahlinde sigorta şirketi bu zararımızı karşılamak yükümlülüğü altındadır. Her ne kadar SGK Trafik Kazası kapsamındaki sağlık harcamalarından sorumlu olsa da, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı SGK'nın ödemediği tüm sağlık harcamalarından ve tedavi giderleri kapsamındaki sair harcamalardan sorumludur. Yargıtay'ın genel görüşü bu yöndedir, Bu nedenle geçirdiği trafik kazası sonucu ağır maluliyeti olan kişiler bu teminat kapsamında tazminat talebinde bulunabilirler. 

 

Uygulamada birçok sigorta şirketi ve Güvence Hesabı bu tür talepleri reddetmekte ve sorumluluğun SGK'da olduğunu belirtmektedir. Ancak bu konuda Yargıtay'ın içtihatları açık ve nettir. Bu nedenle yasal yollara başvurulduğunda bu tür taleplerden sigorta şirketleri sorumlu tutularak tazminat ödenmesine karar verilmektedir.

 

Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur; alınacak Sağlık Kurulu Heyet Raporu'nda <<<Ağır Engelli>>> ibaresinin bulunması veya mağurun Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi halinde yapılacak muayenede bu yönde rapor verilmesi gerekmektedir.

 

 

bottom of page